CZŁOWIEK MIT

  • images (1)

 

Nad bramą domu, na balkonie pierwszego piętra, za skrzynkami przekwitłych pelargonii, stał człowiek- -nonsens, człowiek-abstrakcja, człowiek-mit: 200 ki­logramów żywej wagi. Wypełniał sobą balkon bez reszty, był wspaniałym akcentem szarej ulicy. Gdyby pewnego dnia Wincenty Andruszkiewicz wy­prowadził się z Pragi, dzielnica ta straciłaby jedną ze swych największych atrakcji, a ulica Ząbkowską serce handlowej Warszawy  zamieniłaby się w smętny wielkomiejski kanion. Kiedy „Wicuś Mary­narz” kroczy Targową, to jakby sam król albo nawet sierżant milicji wyszedł na spacer. Ze wszystkich skle­pów, zza wózków i straganów witają go przyjazne ukłony i pozdrowienia. „Wicuś” idzie wolno, lekko powłóczy lewą nogą, sapie, podpiera się swą grubą lagą ale jest szczęśliwy.

CHARAKTER POLITYCZNY

  1. images (2)

 

Każdym słowem głosi przekonanie, że „treść epoki zapisana jest zawsze w zewnętrzności”, nie tai jednak potrzeby doszukiwania się źródeł ta­kiego, a nie innego oblicza miasta. Warszawa miała zawsze charakter polityczny. Od razu ze wsi  z przyczyn politycznych  stała się stolicą. Polityczne przede wszystkim względy zdecy­dowały i po ostatniej wojnie o stołecznej randze mia­sta. Elekcje królewskie na błoniach podwarszawskich to były wielkie obozowiska szejków. Potem namioty zaczęły przeobrażać się w pałace. Stawiano je na nad­wiślańskiej skarpie, zawsze tyłem do Wisły, a fron­tem do ulicy. Oczywiście z przyczyn polityczno-prestiżowych…

W WIEDZY I PAMIĘCI

  1. images (3)

 

Jeśli chodzi o Warszawę, fantazja ma solidne fun­damenty w wiedzy i pamięci. Artysta wie dokład­nie, co wydobyć „z chaosu przedmiotów, które wraz z mieszkańcami zaludniają domy każdego miasta”. Jak się już sypnie, to w sposób najmniej spodziewany, rysując na przykład ruch lewostronny na Krakowskim Przedmieściu. Pamięć ma patologiczną potrafi dać szczegółowy opis sklepu z zabawkami w Wiedniu lub sklepu japońskiego w Warszawie sprzed pierwszej wojny światowej. Potrafi opisać konny omnibusik, ja­kim w tych zamierzchłych czasach przewoził hotel „Bristol” swoich gości z Dworca Głównego były tam dwa rzędy ławeczek czerwonym pluszem wyście­lonych. Oczywiście pamięta bezbłędnie kształt mebli w PIS-ie i kolor markiz w „Zodiaku”.

OBRAZY PRZEZ SIEBIE PRZEŻYTE

images (4)

Odtwarza też obrazy przez siebie przeżyte Warszawy z lat pierwszej wojny światowej, z okresu międzywojennego. Cza­sem, może zbyt rzadko, kieruje wzrok na dzień dzi­siejszy; jak wielu jego kolegów, kapituluje on przed zawrotną karierą sztuki fotograficznej. Chyba nie­słuszna to rejterada, żadne bowiem zdjęcie nie za­stąpi w pełni widzenia artysty malarza, grafika, rysownika. Znamy doskonale klasyczne typy war­szawskiej ulicy i bohemy XIX wieku pełno ich w rocznikach „Kłosów”, „Tygodnika Ilustrowanego” i innych czasopism. Znamy warszawskich gazeciarzy, dorożkarzy, posłańców, cyklistów i Bóg wie kogo z lat międzywojennych, wiemy doskonale, jak naprawdę wyglądał Fiszer i Bazewicz. 

NIEDOPASOWANA POSTAĆ

images

Z wielką energią i talentem zabrał się do wypełniania luki w naszej wiedzy o wyglądzie świata, w którym nie było jeszcze dagerotypu. Sam zresztą od wczesnej młodości jest posta­cią niedopasowaną do czasów automobili i telegrafu bez drutu, nie mówiąc już o szatańskim wynalazku zwanym telewizją. Fantazja przenosi go z największą łatwością w lata Sobieskiego czy Stanisława Augusta Skonstruował i znakomicie eksploatuje swój prywat­ny wehikuł czasu. Zawsze zanurzał się z rozkoszą w zapładniającej wyobraźnię lekturze historycznej. „Chaos wiadomości ułożył mi się w bardzo precyzyj­ny obraz dziejów ludzkości i stał się moją ukochaną bajką” powiada teraz.

ANTONI UNIECHOWSKI

Warszawa_Namiestnikowski

Jeden z zagranicznych gości odwiedzających stolicą Polski, ksiądz francuski o nieznanym nazwisku, któ­rego cytuje Julian Bartoszewicz (a my za nim na na­stępnych kartach tej książki), przekazuje nam smak i obraz siedemnastowiecznej Warszawy: Przedmieścia warszawskie są piękniejsze, ciągną się na przeszło ćwierć mili: tutaj mieszkają w pała­cach wspaniałych panowie. Gdyby razem wszystko, co składa Warszawę, zgromadzić w jedno, byłoby miasto większe od Lyonu (…) Błota w Warszawie tak dużo w zimie, że ani przejść po ulicach; Polacy do tego na­wykli, noszą albowiem buty ze skóry, które wchodząc do domu jakiego, obmywają z błota”.

RANGA ARTYSTYCZNA

Warto jednak cza­sem wspomnieć, że kiedy w latach trzydziestych ubie­głego stulecia Stanisław I startował do swej kariery, rzemiosło szewskie nie było zawodem o randze arty­stycznej, a 2427 szewców (głównie z Podwala i Du­naju) cieszyło się złą sławą. Już w roku 1895, gdy ukazały się „Gawędy starego szewca” Stanisława Hiszpańskiego, byli w Warszawie szewcy-artyści. Przed ostatnią wojną warszawscy szewcy — z Hisz­pańskim na czele — należeli do arystokracji europej­skiego rzemiosła.Czasy się zmieniły, nie ma już ani sklepu pod niedź­wiadkiem na Krakowskim Przedmieściu, ani szewców Hiszpańskich. Pozostali kontynuatorzy rodu i ślady świetnej tradycji. Kiedy ktoś z Hiszpańskich zanosi dziś buty do Kiel- mana, Leszczyńskiego lub innego mistrza i podaje swe nazwisko, z tamtej strony lady rozlega się niezmien­nie okrzyk:Hiszpański?… Ach!

Media – tradycyjne czy elektroniczne?

Media są głównie źródłem aktualnych informacji z kraju i ze świata. To z mediów czerpiemy wiadomości o tym wszystkim, co dzieje się wokół nas. Do dyspozycji mamy wiele różnych rodzajów mediów: gazety (lub czasopisma; papierowe lub internetowe), stacje radiowe i telewizyjne (tradycyjne oraz internetowe), oraz media stricte elektroniczne: portale, strony internetowe oraz gazety i czasopisma internetowe. Wiele mediów tradycyjnych ma swoje odpowiedniki w sieci; popularne gazety oferują płatny dostęp do swoich archiwów oraz wydań aktualnych za pośrednictwem internetu. Popularne stacje radiowe i telewizyjne umożliwiają wysłuchanie i obejrzenie swoich audycji i programów za pośrednictwem sieci internetowej. Materiały te można również przy pomocy odpowiedniego oprogramowania ściągnąć ze stron mediów na swój twardy dysk i przechowywać dla swoich potrzeb. Bez zbędnej przesady mówi się, że media internetowe to przyszłość, zapewniają szybki i prosty dostęp do aktualnych informacji o każdej porze dnia i nocy.

Czy reklama w Internecie ma szanse pokonać reklamę telewizyjną

Każdy inwestor zrobi wszystko aby wypromować swój towar. Reklamy są różne, jedne są skierowane na konkretnego odbiorcę inne natomiast szukają możliwości dojścia do konkretnego klienta. Łatwiej zainteresować konkretną osobę produktem, który wyda się jej godny zauważenia, niż zareklamować cos do wszystkich. W tym całym gąszczu reklam, każda która ma się przebić i być zauważalna na rynku musi zaskoczyć swoją wyjątkowością i świeżością. Reklamy powielane nie mają już takiego oddźwięku. Produkty, które są najbardziej rozpoznawalne reklamowane są w telewizji i Internecie, bowiem są to najczęściej oglądane media ze wszystkich. Ze względu na coraz większy dostęp ludzi do sieci należy się spodziewać, że Internet jest tym miejscem gdzie reklama będzie miała największe oddziaływanie na konsumentów. Reklama z telewizji nie zniknie, bowiem jest bardzo duża rzesza ludzi, którzy niezależnie od wchodzenia do Internetu ogląda też telewizję. Reklama w Internecie bardziej zachęca potencjalnych reklamodawców niż telewizja ze względu na koszty, ponieważ reklama w Internecie ma również bardzo szeroki zasięg a jest dużo tańsza od telewizyjnej.

Radio – czy ktoś jeszcze słucha?

W dobie informatyzacji i coraz to nowych technologii tradycyjne radio jawi się jako dość staroświeckie medium i ograniczona forma rozrywki i komunikacji. Po cóż nam radio, skoro nie mniej łatwo możemy mieć telewizję odbieraną za pomocą kieszonkowych aparatów. Do tego nowoczesne platformy pozwalają na dowolny wybór emitowanych programów, zgodnie z osobistymi życzeniami odbiorcy. Czy wobec powyższych, ktoś jeszcze w ogóle słucha radia? Okazuje się, że tak. Pomimo tak szerokich możliwości dostępu do innych mediów radio to wciąż najbardziej opiniotwórczy czynnik decydujący o popularności wykonawców muzycznych. Jeśli ktoś nie jest „grany w radio” to tak, jakby w ogóle nie wydał płyty, jakby w ogóle go nie było. A kto słucha radia? Głównie ci, którzy nie mogą sobie pozwolić na skupianie wzroku na ekranie gdyż zajęci są innymi czynnościami – głównie kierowcy, uczniowie podczas lekcji, studenci podczas wykładów… i oczywiście osoby niewidome, dla których słuchanie radia to często jedyna możliwość dotarcia do informacji i jedyne okno na świat.

WPRAWKI DO WIELKIEJ ROBOTY

  • images (5)

 

W latach najstraszniejszej z wojen, kiedy waliło się niebo na Warszawę, Antoni Uniechowski rysował. Tak to już bywa, że gdy grzmią armaty, na jakimś poddaszu rodzą się dźwięki sonat, a w cichej kawia­rence artysta kreśli na bibułkach sielankowe obrazki z czasów Franciszka Józefa. Były to pierwsze wprawki do późniejszej wielkiej roboty. Uniechowski sam zadawał sobie ćwiczenia hi­storyczne rzucał na papier sceny dziejowe, a także uliczne i towarzyskie, z konkretnych epok. Pobudziło go to do studiów historycznego detalu: architektury, mody, obyczaju. Przedziwna lekkość piórka zaczynała coraz wierniej oddawać realia sprzed wieków, a tak­że do czego artysta przykłada szczególną wagę ruch, gest, klimat epok minionych. 

EKSPONAT

images (6)

Eksponatem jest także sam główny lokator. Proszę spojrzeć na jego czarny garnitur, wytworną muszkę, na okulary w drucik oprawne i buciki przydeptane. Proszę obserwować przez moment taneczny krok „To- nia”, jego gesty zabawne, trochę niezręczne, brwi krzaczaste, ale niegroźne. I usta ruchliwe, układa­jące się w grymas trochę sarkastyczny, ale dobrotli­wy. Ma wyraźną skłonność do paplania, do chaotycz­nego przeskakiwania z tematu na temat, do powta­rzania tej samej myśli. Z magmy słów wyłania się jednak na przemian to kapitalna anegdota, to cenna mądrość. Posłuchajmy, co mówi reporterowi:Panie, przed wojną śródmieście Warszawy to był ogromny tłum właścicieli sklepów i sklepików…

BEZ AUTOIRONII

images (7)

Opowiada je nie bez autoironii, dając do zrozumienia, że „przeminęły jak dymek z papierosa”. Niech żałuje każdy, kto nie może usłyszeć osobiście barwnej historii o tym, jak pan Antoni walczył w ustronnym miejscu pewnej kawiar­ni z potężnie zbudowanym atletą, którego pokonał chwyciwszy za… uszy to już prawie opowieść Za­głoby o walce z małpami! Jakże szkoda, że tylko w kameralnym gronie odważa się artysta na dramatycz­ną, dech zapierającą relację z wizyty było to krót­ko przed drugą wojną w pewnym luksusowym sklepie na Krakowskim Przedmieściu: Uniechowski zaplątał się jakoś przypadkowo do nowo otwartego magazynu „Esąuire”, gdzie ku swemu przerażeniu okazał się być pierwszym klientem.